WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

Lütfen web sitemizi kullanmadan önce bu Kullanım Koşullarını dikkatlice okuyunuz.

Bu web sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar.

Sitemizde yer alan web sayfaları ve bağlantılı tüm sayfalar Armonia Perde/ Yasemin Duruk şirket ('Şirket') ve onun tarafından işletilmektedir. Siz ("Kullanıcı") sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken, sitedeki hizmeti kullanmak ve kullanmaya devam etmekle aşağıdaki koşullara tabisiniz; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalamaya hak, yetki ve hukuki ehliyete sahip olduğunuzu, 18 yaşından büyük olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuyup anladığınızı ve bu sözleşmeyi okuyup anladığınızı kabul etmiş sayılırsınız. sözleşmede yazılı şartlara bağlıdır.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site üzerindeki hak ve yükümlülükleri yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep ettikleri şartlar dahilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. SORUMLULUKLAR

  • a. Şirket, fiyatlarda ve sunulan ürün ve hizmetlerde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
  • b. Şirket, teknik arızalar dışında üyenin sözleşme konusu hizmetlerden yararlanacağını kabul ve taahhüt eder.
  • c. Kullanıcı, web sitesinin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını veya kaynak kodunu bulmak veya elde etmek için başka bir işlem yapmayacağını, aksi takdirde üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumlu olacağını, yasal ve cezai işlem uygulanacağını peşinen kabul eder. alındı.
  • d. Kullanıcı, genel ahlak ve görgü kurallarına aykırı, hukuka aykırı, üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarına zarar veren, telif hakkı karşıtı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikleri paylaşmamayı ve üretmemeyi kabul eder. site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimde. Aksi halde oluşabilecek zararlardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Site yetkilileri bu tür hesapları askıya alma, sonlandırma ve yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar. Bu nedenle, faaliyet veya kullanıcı hesapları ile ilgili olarak adli makamlardan gelen bilgi taleplerini paylaşma hakkını saklı tutar.
  • e. Site üyelerinin kendi aralarında veya üçüncü kişilerle olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1. Bu Sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleticisine ve sahibi firmaya veya ilgili kişiye ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. . Bu Siteyi ziyaret etmek veya bu Sitedeki hizmetleri kullanmak, söz konusu fikri mülkiyet haklarına herhangi bir hak vermez.

2.2. Sitedeki bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin tamamı veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

3. GİZLİ BİLGİLER

3.1. Şirket, site aracılığıyla kullanıcılar tarafından iletilen kişisel bilgileri üçüncü şahıslara açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişinin adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgileri içermekte olup kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. alanlardan yararlanabilir. Site'nin sahibi olan şirketin, kendi bünyesindeki iştirakleri veya bağlı grup şirketleri ile iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerinin, site içi kullanımı ile sınırlı olarak paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. pazarlama faaliyetlerinin kapsamı. Bu kişisel bilgiler, şirket bünyesinde müşteri profilini belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak için kullanılabilir.

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının gerekli olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. GARANTİ YOK

Bu sözleşme maddesi, geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Şirket tarafından sunulan hizmetler, olduğu gibi ve olası bir temelde sağlanır ve belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme veya herhangi bir yasal veya diğer nitelikteki zımni garantiler dahil olmak üzere, hizmetlere sunulmaz.

5. KAYIT VE GÜVENLİK

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini sağlamalıdır. Aksi takdirde bu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı'ya haber verilmeden hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, Site ve üçüncü şahıs sitelerinde şifre ve hesap güvenliğinden sorumludur. Aksi takdirde, veri kaybı ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Şirket sorumlu tutulamaz.

6. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; Doğal afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintileri gibi nedenlerle sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca kabul edilemez hale gelirse, taraflar, bundan sorumlu değildir. Bu süre zarfında, Tarafların bu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

7. İLETİŞİM BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

Bu sözleşmenin şartlarından biri kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korur.

8. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİKLER

Şirket, sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını dilediği zaman kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandıkları tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

9. BİLDİRİM

İşbu Sözleşme ile ilgili olarak taraflara gönderilecek tüm bildirimler, Şirket'in bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi aracılığıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi halinde 5 gün içinde diğer tarafa yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

10. DELİL ANLAŞMASI

İşbu sözleşme ile ilgili işlemler için taraflar arasında doğabilecek her türlü ihtilaflarda, tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı kabul eder. bu kayıtlara itiraz etmemek.

11. ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir( Bayraklı) Adliye Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

üyelik ve satış sözleşmesi